วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Course Outline MMD244

สัปดาห์ที่             

รายละเอียดการสอน

 1.  
 • อธิบายรายวิชา และความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ ในกระบวนการสื่อสารผ่านเครือข่าย internet ในปัจจุบัน
 1.  
 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจ Website ประเภทต่างๆ ตามลักษณะความต้องการของกลุ่มผุ้ใช้งาน
  • เวปไซต์พื้นฐาน
  • เวปไซต์แนวคิด web 2.0
  • Web Application การพัฒนา application ต่างๆโดยใช้งานผ่านระบบ Internet
  • Rich Internet ทิศทางในอนาคตของงาน Web Design ที่มุ่งสู่การเป็นระบบปฏิบัติการ และโครงข่ายการจัดแสดงข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่
 1.  
 • ทำความรู้จักกับรูปแบบ และแนวคิดในการออกแบบ และเทคโนโลยีต่างๆสำหรับการออกแบบ และพัฒนา Website
 • เรียนรู้การวางแผนโครง้าง Website
 • เรียนรู้ส่วนประกอบในงานออกแบบ Website
 • เรียนรู้การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่บน Website
 1.  
 • การสร้างองค์ประกอบที่เป็นรูปภาพสำหรับงานเวปไซต์
 • การเลือกใช้งานรูปภาพรูปแบบต่างๆ สำหรับการใช้งานแต่ละประเภทบนเวปไซต์
 1.  
 • การสร้างองค์ประกอบรูปแบบ Flash Banner สำหรับงานเวปไซต์
 1.  
 • การสร้างองค์ประกอบรูปแบบ Flash Gallery หรับงานเวปไซต์
  • Static Flash Gallery แสดงผลด้วยข้อมูลตายตัว
  • Dynamic Flash Gallery แสดงผลด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้
 1.  
 • การสร้าง และใช้งาน Meta Tags เพื่อช่วยในการสืบค้น และเผยแพร่ Website
 1.  
 • การเรียนรู้ Cascade Style Sheet ในงานออกแบบ Website
 1.  
 • ทำความรู้จัก Contents Management System (CMS)
  • What, Where, Why and How to CMS ?
 • รู้จักระบบ CMS ที่แพร่หลายในปัจจุบัน และการเลือกใช้งานให้ถูกตามวัตถุประสงค์
  • Joomla
  • Drupal
  • Wordpress
  • Mambo
 1.  
 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบ CMS
 1.  
 • การจัดสร้างเวปไซต์ด้วยระบบ CMS
 • การวางแผนงานโครงการ แนวคิดและรูปแบบ
 • การเตรียมเนื้อหา Contents ที่จะนำเสนอบนเวปไซต์
 1.  
 • การบริหารจัดการ Back End (ผู้ดูแล) และ Front End (ผู้เข้าชม)
 • การสร้าง และจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบ เพื่อผลในการตอบสนองของผู้เข้าชม
 1.  
 • การใช้งาน Application เสริมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับตัว Website
 1.  
 • ส่ง Final Project พร้อม Present แนวคิด

 


3 ความคิดเห็น:

 1. -0- ป๊าด การเรียนการสอน

  ตอบลบ
 2. ชัยรัตน์ ประพันธ์วัฒนะ รหัส5101521
  http://kangforever.blogspot.com

  ตอบลบ
 3. ศุภโชค สมานรักษ์ 5103893

  http://sonraisaikai.blogspot.com/

  ตอบลบ